Potencjał EV

Zmiany klimatyczne
i wymogi UE

Spalanie paliw takich jak węgiel, ropa czy gaz powoduje wzrost poziomu emisji gazów cieplarnianych, a zwłaszcza dwutlenku węgla (CO2), metanu i podtlenku azotu. Niestety, za powstanie efektu cieplarnianego w dużym stopniu odpowiada sektor transportu oraz rodzaj stosowanych w nim paliw tradycyjnych. Dlatego coraz więcej krajów na całym świecie widzi zalety, jakie niesie za sobą elektromobilność, która może być skuteczną metodą walki ze zmianami klimatycznymi. Samochody elektryczne (tzw. „elektryki”) są ekologiczne, ponieważ w zdecydowany sposób ograniczają emisję gazów cieplarnianych z sektora transportu. Jednocześnie udział OZE w miksach energetycznych krajów UE systematycznie rośnie, ponieważ redukują one emisję CO2 do atmosfery. Elektromobilność jest jednym z filarów transformacji energetycznej, a jej rozwój przynosi większą efektywność wykorzystania energii płynącej z OZE.

W 2019 r. cele emisyjne UE dotyczące sektora transportu zostały zaktualizowane. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. mówi, że od 1 stycznia 2030 r., w odniesieniu do średniego poziomu emisji nowych samochodów osobowych, docelowy poziom emisji ma być równy 37,5 % redukcji docelowego poziomu w 2021 r., zaś w odniesieniu do średniego poziomu emisji parku nowych lekkich pojazdów użytkowych – 31 %. Wyznaczono również wartość docelowe od dnia 1 stycznia 2025 r. (15% dla obu kategorii pojazdów).

Wprowadzono też wskaźniki dla pojazdów nisko- oraz zeroemisyjnych. Od 1 stycznia 2030 r. będzie to 35% udziału parku nowych samochodów osobowych oraz 30% udziału floty lekkich pojazdów użytkowych. Podobne normy zostały wdrożone dla pojazdów ciężkich na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z 20 czerwca 2019 r.

Wzrost sprzedaży
aut elektrycznych

Rozwój zeromisyjności, transformacja energetyczna oraz ekologiczne trendy widoczne w transporcie sprawiają, że rynek pojazdów elektrycznych czeka w najbliższych latach niezwykle dynamiczny rozwój.

Prognozy dla całego rynku e-mobility są bardzo optymistyczne. Zdaniem ekspertów już w 2025 roku można się spodziewać, że roczna sprzedaż elektryków wzrośnie do około 8,5 mln, w 2030 r. do 26 mln i do 2040 roku do 54 mln sztuk. Do 2040 r. ekologiczny napęd będzie miało blisko 57% samochodów osobowych sprzedawanych na świecie, co w sumie wynosi ok. 31% ogółu aut na drogach (ok. 500 mln szt.).

Dane statystyczne mówią, że w 2020 roku łączna liczba zarejestrowanych na świecie samochodów elektrycznych oraz hybryd typu plug-in wyniosła blisko 8,5 miliona sztuk. Tylko w 2019 r. zarejestrowano ich ponad 2,1 mln. W 2020 r. pandemia COVID-19 nieznacznie przyhamowała ten trend, ale kolejne lata przyniosły realne odbicie. Na taki stan rzeczy wpływa m.in. niższa cena akumulatorów, systematycznie poprawiana efektywność pracy ogniw li-ion oraz rozwój infrastruktury ładowania niezbędnej do eksploatacji elektromobilności. Obecnie największymi rynkami takich pojazdów są Chiny, USA i Europa.

Prognozy ujęte w raporcie PSPA „Polish EV Outlook 2020” mówią, że w scenariuszu realistycznym, zakładającym wdrożenie dopłat lub ulg podatkowych, polski park samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) może w 2025 roku liczyć ponad 280 tysięcy szt. W roku 2030 wielkość takiej floty zbliży się do 900 tysięcy szt. Jeśli w wyliczeniu uwzględnione zostaną również hybrydy plug-in, mówimy w perspektywie dekady o niemal 1,5 mln samochodów zero i niskoemisyjnych jeżdżących po polskich drogach.

Jesteś zainteresowany?
Chcesz inwestować w nowoczesne technologie?
Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami

Korzyści
z inwestowania

System ekoenergetyczny

Twój elektryk może być ładowany na stacji ładowania zasilanej energią z OZE. To system naczyń połączonych.

Rynek innowacyjnych technologii

Jesteśmy u progu zielonej transformacji w transporcie. Najbliższe lata to szybki rozwój e-mobility w Polsce.

Niskie koszty podróżowania

Samochód elektryczny jest ekologiczny i ekonomiczny. Zasialaj auto energią płynącą ze Słońca i podróżuj prawie za darmo.

Redukcja śladu węglowego

Użytkowanie samochodu elektrycznego realnie ogranicza ilość CO2 emitowanego do atmosfery.

Proces budowy
stacji ładowania EV

Wskazanie miejsca
idealnego dla stacji ładowania

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna, która znajduje się w miejscu potencjalnego montażu stacji, umożliwia realizację tego zadania

Dopasowanie rozwiązania
do potrzeb klienta

Jest wiele modeli stacji ładowania EV. Wybór konkretnego rozwiązania musi być podyktowany jego przeznaczeniem. Inny model wybierzemy do ładowania auta w domu, a zupełnie inny do obsługi floty.

Akceptacja oferty i podpisanie stosownych dokumentów

Przejście przez oferty rynkowe i spersonalizowane rozwiązania kończy się podpisaniem z dostawcą umowy oraz pozostałych dokumentów.

Przygotowanie dokumentacji
projektowo-zgłoszeniowej

Aby postawienie stacji było formalnie możliwe, należy przygotować stosowne wnioski, zgłoszenia, pozwolenia, odbiory UDT czy ewidencję EIPA.

Montaż stacji ładowania na wskazanym gruncie

Dopiero w tym kroku można przystąpić do fizycznego montażu wybranej stacji ładowania EV na wskazanym gruncie.

Test poprawności działania stacji ładowania

Zamontowana oraz uruchomiona stacja ładowania wymaga przeprowadzenia szeregu testów, które maja na celu sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

Serwis oraz opieka posprzedażowa

Stacje ładowania EV wymagają zarówno serwisu gwarancyjnego, stałego monitoringu jak również pełnej opieki posprzedażowej. Dobry Dostawca takiej infrastruktury zapewnia kompleksową obsługę.